PIK Vinkovci plus d.o.o. SUSTAVI UPRAVLJANJA

Image
Sigurnost i kvalitetu naših proizvoda i usluga jamče implementirani sustavi upravljanja sukladno međunarodnim normama i standardima:

Sustav upravljanja kvalitetom - HRN EN ISO 9001
Sustav upravljanja zaštitom okoliša- HRN EN ISO 14001
Sustav upravljanja energijom - HRN EN ISO 50001
Sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću hrane - HACCP
Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika - ISO45001
GLOBAL GAP
Non GMO proizvodnja Dunav soje - Donau Soya
ISCC

PIK-VINKOVCI plus d.o.o. nositelj je znaka Hrvatska kvaliteta i Dokazana kvaliteta za luk crveni, ljubičasti i srebrenac.

Poslovna politika PIK Vinkovci plus d.o.o. temelji se na proizvodnji visokokvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda primjenom sustava upravljanja kvalitetom, sigurnosti hrane te sigurnom i održivom proizvodnjom pritom vodeći računa o zaštiti okoliša, učinkovitom upravljanju energijom, te zaštiti zdravlja i sigurnosti svojih djelatnika.

S obzirom da je tvrtka jedna od većih gospodarstvenika u proizvodnji hrane na području Vukovarsko srijemske županije, misija nam je i moralna obaveza daljnje gospodarske uspjehe, nove spoznaje i razvoj tehnologije ostvarivati u skladu sa načelima održivog razvoja.

Temeljno načelo djelovanja u društvu je stavljanje kupca naših proizvoda u centar procesnih aktivnosti. Iz tog su razloga zaposlenici na svim razinama uključeni u Integrirani sustav na način da su u svom krugu djelovanja odgovorni za kvalitetu rada. Uspostava, održavanje i poboljšanje integriranog sustava provodi se kontinuiranom izobrazbom djelatnika i dizanjem osviještenosti svakog pojedinaca.