Prijava nepravilnosti

Prijava nepravilnosti u PIK-VINKOVCI plus d.o.o.

PIK-VINKOVCI plus d.o.o. prepoznaje da se integritet i reputacija temelje na povjerenju zaposlenika i poslovnih partnera, i stoga primjenjuje i promiče etička načela i vrijednosti, proaktivno težeći poštivanju pravne regulative i najviših mogućih poslovnih standarda s ciljem reguliranja i jasnog komuniciranja korporativne odgovornosti, regulatorne usklađenosti, te zaštite onih osoba koje “progovore” protiv sumnjivih ili počinjenih Nepravilnosti.
Stoga je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, PIK-VINKOVCI plus d.o.o. uspostavio sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovao Povjerljivu osobu i zamjenika koji su dužni štititi identitet prijavitelja.

Što su nepravilnosti ?

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na poslovanje Društva u vezi područja definiranih člankom 4. gore navedenog Zakona, a prijaviti ih može svaka fizička osoba koja je za nepravilnost saznala u svom radnom okruženju.

Kako se podnosi prijava nepravilnosti ?

Prijavu nepravilnosti moguće je podnijeti na sljedeći način:
  • poštom,
  • izravnom dostavom na adresu sjedišta Društva s naznakom “Za Povjerljivu osobu – ne otvarati”
  • elektroničkom poštom na e-mail adresu Povjerljive osobe: povjerljiva.osoba@pik-vinkovci.hr
  • na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.
Što sve mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava Nepravilnosti mora sadržavati:
– podatke o prijavitelju nepravilnosti,
– podatke o prijavljenoj osobi/osobama,
– opis ili informacije o nepravilnosti koja se prijavljuje,
– datum prijave.
Po zaprimanju prijave nepravilnosti Povjerljiva osoba zaštiti će identitet prijavitelja i povjerljivost informacija te pružiti sve informacije o zaštiti i njegovim/njenim pravima.