Povijesni razvoj

PIK-VINKOVCI plus d.o.o. je trgovačko društvo sa sjedištem u Vinkovcima. Osnovano još davne 1962. kao Poljoprivredno-industrijski kombinat Vinkovci (PIK-Vinkovci) - složena organizacija udruženog rada koja u svojem sklopu ima osnovne organizacije udruženog rada-radne organizacije. Kako su 1989. prestale postojati radne organizacije, pa tako i RO „Prehrambena industrija“, od dijelova iste formirano je poduzeće u društvenom vlasništvu „Silos-Mlinovi“. Procesom pretvorbe poduzeća u društvenom vlasništvu „Silos-Mlinovi“ 1994. godine isto postaje dioničko društvo „Silos-Mlinovi“ d.d., te ulazi u sustav Koncerna Agrokor i 2000. godine mijenja naziv u PIK-VINKOVCI d.d. U razdoblju od 2000. godine društvu PIK Vinkovci d.d. je pripojeno više raznih dioničkih društava nastalih kao posljedica prestanka postojanja radnih organizacija Poljoprivredno-industrijskog kombinata Vinkovci (SRC, Šumica Poljoprivreda, Dvoranci Poljoprivreda, Banovci Poljoprivreda, Sopot Poljoprivreda, Sjeme Slavonija,Ervenica, Lipovac, Krma), te u takvom sustavu posluje do 2018. godine. Nakon što je u srpnju 2018. godine od strane vjerovnika izglasana te rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, potvrđena nagodba u postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima, započeo je proces pripreme njezine provedbe. Dana 1. travnja 2019. (datum početka provedbe nagodbe) izvršen je prijenos gospodarske cjeline na Fortenova Grupa d.d., odnosno na PIK-VINKOVCI plus d.o.o., kompaniju u vlasništvu Fortenova Grupe.